Miten haetaan korvausta vakuutuksesta?

Kun vahinko osuu kohdalle ja vakuutus on voimassa, on vakuutuskorvausten hakeminen mahdollista. Tämä prosessi voi tuntua aikaa vievää ja haastavalta – etenkin, jos on hakemassa korvausta ensimmäistä kertaa. Aluksi on hyvä kuitenkin tarkastaa, että mitä säännöt ja ehdot sanovat tapahtuneesta. Jos asiassa ilmenee ristiriitoja tai kaikki korvaukseen oikeuttavat tuntomerkit eivät täyty, on hyvä ottaa yhteyttä vakuutusyhtiön asiakaspalveluun asian selvittämiseksi.

Suomessa on voimassa vakuutussopimuslaki, jonka tarkoituksena eritellä osapuolten väliset velvollisuudet ennen vakuutussopimuksen syntymistä sekä sen aikana. Lisäksi korvausprosessista on tehty tarkkoja määritelmiä, joita tutkimme tarkasti tässä artikkelissa.

Vakuutusyhtiöiden toimintaperiaate on pitkälti sama

Vahingon sattuessa on hyvä olla välittömästi yhteydessä vakuutusyhtiöön, jotta korvausprosessin saa heti käyntiin. Lähes jokaisella vakuutusyrityksellä on sähköinen korvaushakemuslomake internetissä tai asiakaspuhelin, johon voi ilmoittaa vahingosta sekä ilmoittaa korvausvaatimuksesta.

Korvausprosessissa edellytetään omien yhteystietojen lisäksi tarkkaa selvitystä tapahtuneesta sekä tapahtuma-ajan ja -paikan ilmoittamista. Jos vahinkotapauksella on silminnäkijöitä, on hyvä ilmoittaa heidän yhteystietonsa annettuun kohtaan. Heihin voidaan tarvittaessa olla yhteydessä lisätietojen saamiseksi.

Mikäli kyseessä on varkaus, vakuutusyhtiöt yleensä edellyttävät, että asiakas on tehnyt asiasta rikosilmoituksen tai muussa tapauksessa korvausta ei voi hakea. Rikosilmoitusta edellytetään useimmiten korvaushakemuksen liitteeksi, mutta toisinaan vaaditaan ainoastaan sen säilyttämistä mahdollista myöhempää yhteydenottoa varten.

Asiakkaan on hyvä muistaa, että tietyissä tapauksissa voidaan edellyttää asiakirjojen säilyttämistä. Jos kyseessä on esimerkiksi sairaskuluvakuutus ja asiakas on hakemassa korvauksia lääkärikäynneistä vakuutusyhtiö voi edellyttää, että kuitteja säilytetään 6 kuukautta päätöksenteon jälkeen. Kuluttajan täytyy siis pitää niistä hyvää huolta, jos yritys ottaa yhteyttä ja haluaa tarkistaa ne.

On myös välttämätöntä olla rehellinen. Vakuutussopimuslaissa edellytetään, että vakuutetun tiedonantovelvollisuuden laiminlyöminen tai huolimattomuus vaikuttaa korvauksen suuruuteen tai sitä ei pahimmassa tapauksessa myönnetä. Mikäli antaa korvauksen saamiseksi vääriä tietoja tahallisesti ja jää siitä kiinni, on kyseessä vakuutuspetos, josta voidaan jopa tuomita vankeusrangaistukseen.

Korvauspäätöksestä ilmoittaminen ja sen maksaminen

Vakuutusyhtiö ilmoittaa korvauspäätöksestä aina kirjallisesti asiakkaalleen tarjotakseen mahdollisimman kattavan tietopaketin tilanteesta. Korvauspäätöksistä ei ole asetettu säädöksiä vakuutussopimuslaissa, mutta hyvien vakuutustapojen mukaisesti edellytetään, että päätöksiin on annettu perustelu. Kattavaa perustelua edellytetään tilanteissa, joissa korvaushakemus on hylätty tai poikkeaa alkuperäisestä. Kielteisen korvauspäätöksen yhteydessä edellytetään, että lopullinen päätös ja tarkat erittelyt syistä on annettu.

Mikäli korvaushakemus on hyväksytty, täytyy vakuutusyhtiön maksaa korvaus viimeistään kuukauden sisällä ajankohdasta, jolloin se on saanut tarvittavat tiedot maksun suorittamiseksi. Jos kuitenkin korvauskäsittely viivästyy, täytyy hakijalle ilmoittaa viivästymisestä sekä siihen vaikuttaneista syistä. Lisäksi tälle summalle tulee maksaa viivästyskorkoa lain ja mahdollisten ehtojen määrittämän sopimuksen mukaan.

Päätöksestä valittaminen

Mikäli et ole tyytyväinen korvauspäätökseesi sen saadessasi, sinulla on mahdollisuus valittaa asiasta. Korvausmenettelyssä kannattaa yleensä ensimmäisenä ottaa yhteyttä korvauskäsittelijään tai kyseiseen organisaatioon, joka on tehnyt päätöksen. Toisinaan voi ilmetä, että korvaushakemuksessa on ilmennyt puutteita tai hakija on unohtanut merkitä seikkoja, jotka voivat kasvattaa korvauksen suuruutta.

Jos yhteisymmärrystä ei käsittelijän tai organisaation kanssa löydy, asiakas voi olla yhtiöstä riippuen seuraavassa vaiheessa yhteydessä asiakasvaltuutettuun, joka katsoo läpi muutoksenhakuilmoituksia. Jos hänestä ei ole apua, voi asiakas olla yhteydessä puhelimitse Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan, jonka tarkoituksena on auttaa kuluttajia tarjoamalla korvauksiin ja vakuutuksiin liittyvää konsultointia ilmaiseksi.

Mikäli kuluttajasta tuntuu vielä tässäkin vaiheessa siltä, että vakuutusyhtiön päätös ei ole oikeudenmukainen, voi vakuutusyhtiön muutokseen hakea apua Vakuutuslautakunnalta, yleiseltä tuomioistuimelta tai kuluttajariitalautakunnalta. Edellytyksenä on, että vakuutusyhtiön antamasta kirjallisesta korvauspäätöksestä on kulunut alle 3 vuotta.

Suomessa toimivat vakuutusyhtiöt

Suomessa otetaan paljon vakuutuksia, minkä johdosta vakuutusyhtiöitä on markkinoilla todella paljon. Kilpailu asiakkaista on tiukkaa, joten onnistunut uusasiakashankinta sekä brändäys ovat keskeisessä roolissa menestymisen kannalta. Markkinat ovat arvoltaan erittäin mittavat, sillä vakuutusyhtiöiden kotimainen maksutulo on vuosittain yli 20 miljardia euroa.

Esittelemme tässä artikkelissa muutamia maassamme toimivia vakuutusyhtiöitä sekä niiden toimintaa tarkemmin:

OP Vakuutus

Vuonna 1891 perustettiin Pohjola Vakuutus, jonka finanssitalo Osuuspankki osti vuonna 2005 ja joka muuttui OP Vakuutukseksi vuoden 2015 alussa. Yhtiön alaisuuteen kuuluu myös Baltiassa toimiva Seesam, joka työllistää noin 200 ihmistä.

Suomen vanhimpiin ja tunnetuimpiin vahinkovakuuttajiin lukeutuva yhtiö omistaa lähes 300 konttoria, joissa työskentelee tuhansia henkilöitä ja jotka ovat useimmiten pankin yhteydessä. Vahinkovakuutustoiminta onkin ollut konsernille kannattavaa, sillä se on tehnyt tasaisesti parinsadan miljoonan euron tulosta useampana vuonna. OP:lla onkin hallussaan vakuutusyhtiöiden markkinajohtajuus yli 30 prosentin markkinaosuudella.

OP Vakuutuksella on valttikortti muihin verrattuna, sillä kaikki OP:n omistaja-asiakkaat voivat hyödyntää pankkipalveluista saamiaan bonuksiaan OP Vakuutusten maksamisessa. Tämä asia ei ole ollut kilpailijoiden mieleen, sillä If on tehnyt kantelun sen määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä yhdistämällä vahinkovakuutuspalvelut sekä vähittäispankkipalvelut toisiinsa. Asia on ollut pidempään Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinnan alaisuudessa. Finanssikonsernilla on yhteensä 4,2 miljoonaa yksityis- ja yritysasiakasta, joten se on todella suuri markkinapeluri kansallisessa mittakaavassa.

Sampo

Finanssiyhtiö Sampo on merkittävä toimija Suomessa useamman eri tytäryhtiönsä kautta, sillä siihen kuuluvat muun muassa If ja Mandatum Life. Lisäksi yhtiö omistaa suurimman osan Tanskassa toimivasta Topdanmarkista.

Skandinaviassa ja Baltian maissa toimiva If on merkittävä markkinapeluri Suomessa ja sillä on kaiken kaikkiaan palkkalistoillaan 6800 työntekijää. Yhtiön historia on pitkä, sillä se on jatkanut vuonna 1909 perustetun vakuutusyhtiö Sammon toimintaa. If syntyi vuonna 1999, kun ruotsalainen Skandia ja norjalainen Storebrand yhdistyivät sekä tähän kokonaisuuteen liitettiin Sammon vakuutustoiminnot vuonna 2002. Omistussuhteissa tapahtui muutos, kun Skandia ja Storebrand myivät koko osakekannan Sammolle vuonna 2004 ja näin ollen yhtiö siirtyi suomalaisomistukseen. Yhtiö on erittäin vaikutusvaltainen toimija toiminta-alueillaan, nimittäin sillä on 3,7 miljoonaa asiakasta.

Vuonna 1999 perustettu Mandatum Life jatkaa sen sijaan Henki-Sammon perintöä, joka näki päivänvalonsa muutamaa vuotta aiemmin. Sen palveluksessa työskentelee 500 henkilöä Suomessa ja Baltiassa. Yhtiö on erikoistunut henkivakuutuksiin, mutta tarjoaa lisäksi palveluita varainhoidosta, säästämisestä ja sijoittamisesta kiinnostuneille asiakkaille. Yhtiöllä on tällä hetkellä runsaat 280 000 asiakasta.

Lähitapiola

Lähitapiola on markkinaosuudeltaan mitattuna Suomen toiseksi suurin vakuutusyhtiö. Yhtiön taustalla on kahden keskisuuren toimijan fuusio, sillä Lähivakuutus sekä Tapiola yhdistyivät vuonna 2012 ja vankistivat asemaansa markkinoilla. Vakuutuspalveluiden lisäksi se tarjoaa myös sijoitus- ja pankkitoimintaa niistä kiinnostuneille asiakkaille.

Yrityksen erikoisuutena on alueyhtiöiden verkosto, joka pitää sisällään 20 alueellisesti keskinäistä vahinkovakuutusyhtiötä. Yhtiö on halunnut pitää myös laajasta verkostostaan kiinni tarjoamalla 300 konttoria, jotka sijaitsevat ympäri Suomen. Finanssiyhtiö on merkittävä työllistäjä, sillä sen palveluksessa on yli 4000 ihmistä.

Yhtiö tekee yhteistyötä S-Pankin kanssa, sillä S-Pankki ja Lähitapiola Pankki yhdistyivät vuonna 2014. Tämän muutoksen seurauksena S-ryhmän asiakasomistajat voivat kerryttää bonusta ottamalla vakuutuksensa Lähitapiolasta. Lisäksi Lähitapiolan asiakkaat pystyvät hoitamaan pankkiasioitaan S-Pankin pisteissä.

Muita pienempiä toimijoita

Suomessa on myös useita markkinaosuudeltaan pienempiä toimijoita, joita ovat muun muassa ruotsalaiseen Folksam Sak -konserniin kuuluva Folksam, koti- ja maatalousasiakkaita palveleva Pohjantähti, kolmesta eri vakuutusyhtiöstä koostuva Fennia sekä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva.

Vakuutusten yleisyys Suomessa

Suomalaiset ovat vakuutuskansaa – vakuutuksia otetaan mielellään turvaamaan ennalta arvaamattomia tilanteita, joissa vakuutuskorvaukset voivat kattaa yllätyksenä tulleet kustannukset. Tällä tavalla voidaan turvata omaa selustaa, jottei tule suuria menoeriä, joita esimerkiksi talon palaminen tai autolle aiheutunut vahinko voisivat aiheuttaa. Tutustumme tarkemmin tässä artikkelissa vakuutuskäytäntöihin sekä Suomen yleisempiin vakuutuksiin.

Lakisääteiset vakuutukset

Vaikka yksityishenkilölle vakuutukset ovatkin pääsääntöisesti vapaaehtoisia, on asiassa yksi poikkeus. Moottoriajoneuvon omistajilla on oltava liikennevakuutus, joka korvaa mahdollisissa vahinkotilanteissa tapahtuneita henkilövahinkoja sekä syyttömän ajoneuvon korvauskuluja. Tämä on vakuutusyhtiöille iso osa liiketoimintaa, sillä pelkästään liikennevakuutuksen markkinat kattavat satoja miljoonia euroja ja kyseessä on Suomen yleisin vahinkovakuutustyyppi.

Yrityksellä, jonka palkkalistoilla on ulkopuolisia työntekijöitä, on sen sijaan monia lakisääteisiä vakuutuksia. Työeläkevakuutuksen tarkoituksena on turvata työskentelyajan ansioihin suhteutettu toimeentulo mahdollisen työkyvyttömyyden takia sekä vanhuutta varten.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on sen sijaan tilanteisiin, joissa työntekijä loukkaa itseään tapaturmaisesti joko töissä, työmatkalla tai muussa työhön liittyvässä asiassa. Tämä vakuutus kattaa myös mahdolliset ammattitautiin sairastumiset. Työntekijän ryhmähenkivakuutus on sen sijaan kuolemantapauksia varten ja siitä maksetaan kuolemantapauskorvaus lähiomaisille. Neljäs lakisääteinen maksu on työttömyysvakuutusmaksu, joka ohjautuu työttömyyskorvauksista vastaavalle Työttömyysvakuutusrahastolle.

Kotivakuutus

Kotivakuutus kuuluu niin ikään suosituimpien vakuutustyyppien joukkoon. Se turvaa tilanteissa, joissa kotona sattuu jotain ennalta arvaamatonta – esimerkiksi tulipalo, vesivahinko, varkaus tai muu itse aiheutettu tilanne, kuten silmälasien rikkoutuminen. Kotivakuutuksen voi nimestä huolimatta myös hankkia vapaa-ajan asunnolle yllättävien tilanteiden varalle.

Kotivakuutuksen laajuus riippuu myös asumismuodosta. Jos asukas asuu vuokralla tai on taloyhtiön osakkaana, edellytetään häneltä vakuutusta ainoastaan koti-irtaimistolle, koska taloyhtiön vakuutuksen piiriin kuuluvat loput. Sitä vastoin omakotitaloon sekä kesämökkiin kannattaa hankkia vakuutus, joka kattaa sekä itse rakennuksen, että irtaimiston.

Kotivakuutus pitää usein myös sisällään oikeusturvavakuutuksen, jonka tarkoitus on auttaa henkilöä mahdollisissa riitatilanteissa, jotka edellyttävät oikeusapua. Toinen yleinen kotivakuutukseen sisältyvä vakuutustyyppi on vastuuvakuutus, jonka tarkoituksena on kattaa vakuutuksenomistajan mahdollinen korvausvelvollisuus jollekin toiselle taholle.

Kotivakuutusta ottaessa on hyvä miettiä tarkkaan, minkä suuruisen omavastuun haluaa, sillä se vaikuttaa merkittävästi koko vakuutuksen hintaan. Toiset haluavat, että vakuutus kattaa kaiken aina älypuhelimen näytön korjaamisesta lähtien, kun taas jotkut toivovat sen korvaavaan ainoastaan suuremman vahingon sattuessa.

Sairaskuluvakuutus

Sairaskuluvakuutus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa vakuutuksenottaja sairastuu äkillisesti ja sairauden seurauksena hänen elämäntilanteensa muuttuu. Päämääränä on, että vakuutuksen ottanut henkilö on oikeutettu saamaan vakuutuskorvauksia, jos hän on sairastuessaan käyttänyt esimerkiksi yksityisen sektorin palvelua. Näin ollen lääkäriin meno ei jää lompakon paksuudesta kiinni, vaan sairastumistilanteessa voi hakea korvauksia vakuutusyhtiöltä.

Sairaskuluvakuutus myös takaa sen, että sairastuneella on mahdollisuus saada korvauksia lääkärin määräämistä lääkkeistä sekä tutkimus- ja hoitokuluista. Monissa vakuutusyhtiöissä on kuitenkin ehtona se, että sairauteen, joka on alkanut ennen vakuutuksen ottamista, ei saa korvausta. Tämä vakuutustyyppi onkin yleistynyt viimeisten vuosien aikana, sillä suomalaiset haluavat yhä enemmän turvaa mahdollisiin sairaustapauksiin.

Matkavakuutus

Matkavakuutus on erityisen suosittu paljon matkaavien henkilöiden keskuudessa. Se useimmiten kattaa myös matkat kotimaassa tietyin rajoituksin. Useimmiten ehtoihin on asetettu tietty kilometrimäärä, joka täytyy ylittyä kodista tai vapaa-ajan asunnosta mitattuna.

Matkavakuutuksen päämääränä on korvata mahdollisia sairastapauksia, joita matkan aikana on syntynyt esimerkiksi lääkäri- tai lääkekuluina. Useimmat niistä pitävät myös sisällään omaisille maksettavan kuolemantapauskorvauksen, jos vakuutuksenottaja menehtyy matkansa aikana.

Matkavakuutukseen sisältyy myös usein pienestä lisähinnasta saatava matkatavaravakuutus, jonka tarkoituksena on turvata vakuutuksenottajan omaisuutta. Näin ollen esimerkiksi varkaustilanteessa on mahdollista saada korvausta menetetystä esineestä tai jos esimerkiksi matkatavarat eivät saavu koskaan perille.