Kun vahinko osuu kohdalle ja vakuutus on voimassa, on vakuutuskorvausten hakeminen mahdollista. Tämä prosessi voi tuntua aikaa vievää ja haastavalta – etenkin, jos on hakemassa korvausta ensimmäistä kertaa. Aluksi on hyvä kuitenkin tarkastaa, että mitä säännöt ja ehdot sanovat tapahtuneesta. Jos asiassa ilmenee ristiriitoja tai kaikki korvaukseen oikeuttavat tuntomerkit eivät täyty, on hyvä ottaa yhteyttä vakuutusyhtiön asiakaspalveluun asian selvittämiseksi.

Suomessa on voimassa vakuutussopimuslaki, jonka tarkoituksena eritellä osapuolten väliset velvollisuudet ennen vakuutussopimuksen syntymistä sekä sen aikana. Lisäksi korvausprosessista on tehty tarkkoja määritelmiä, joita tutkimme tarkasti tässä artikkelissa.

Vakuutusyhtiöiden toimintaperiaate on pitkälti sama

Vahingon sattuessa on hyvä olla välittömästi yhteydessä vakuutusyhtiöön, jotta korvausprosessin saa heti käyntiin. Lähes jokaisella vakuutusyrityksellä on sähköinen korvaushakemuslomake internetissä tai asiakaspuhelin, johon voi ilmoittaa vahingosta sekä ilmoittaa korvausvaatimuksesta.

Korvausprosessissa edellytetään omien yhteystietojen lisäksi tarkkaa selvitystä tapahtuneesta sekä tapahtuma-ajan ja -paikan ilmoittamista. Jos vahinkotapauksella on silminnäkijöitä, on hyvä ilmoittaa heidän yhteystietonsa annettuun kohtaan. Heihin voidaan tarvittaessa olla yhteydessä lisätietojen saamiseksi.

Mikäli kyseessä on varkaus, vakuutusyhtiöt yleensä edellyttävät, että asiakas on tehnyt asiasta rikosilmoituksen tai muussa tapauksessa korvausta ei voi hakea. Rikosilmoitusta edellytetään useimmiten korvaushakemuksen liitteeksi, mutta toisinaan vaaditaan ainoastaan sen säilyttämistä mahdollista myöhempää yhteydenottoa varten.

Asiakkaan on hyvä muistaa, että tietyissä tapauksissa voidaan edellyttää asiakirjojen säilyttämistä. Jos kyseessä on esimerkiksi sairaskuluvakuutus ja asiakas on hakemassa korvauksia lääkärikäynneistä vakuutusyhtiö voi edellyttää, että kuitteja säilytetään 6 kuukautta päätöksenteon jälkeen. Kuluttajan täytyy siis pitää niistä hyvää huolta, jos yritys ottaa yhteyttä ja haluaa tarkistaa ne.

On myös välttämätöntä olla rehellinen. Vakuutussopimuslaissa edellytetään, että vakuutetun tiedonantovelvollisuuden laiminlyöminen tai huolimattomuus vaikuttaa korvauksen suuruuteen tai sitä ei pahimmassa tapauksessa myönnetä. Mikäli antaa korvauksen saamiseksi vääriä tietoja tahallisesti ja jää siitä kiinni, on kyseessä vakuutuspetos, josta voidaan jopa tuomita vankeusrangaistukseen.

Korvauspäätöksestä ilmoittaminen ja sen maksaminen

Vakuutusyhtiö ilmoittaa korvauspäätöksestä aina kirjallisesti asiakkaalleen tarjotakseen mahdollisimman kattavan tietopaketin tilanteesta. Korvauspäätöksistä ei ole asetettu säädöksiä vakuutussopimuslaissa, mutta hyvien vakuutustapojen mukaisesti edellytetään, että päätöksiin on annettu perustelu. Kattavaa perustelua edellytetään tilanteissa, joissa korvaushakemus on hylätty tai poikkeaa alkuperäisestä. Kielteisen korvauspäätöksen yhteydessä edellytetään, että lopullinen päätös ja tarkat erittelyt syistä on annettu.

Mikäli korvaushakemus on hyväksytty, täytyy vakuutusyhtiön maksaa korvaus viimeistään kuukauden sisällä ajankohdasta, jolloin se on saanut tarvittavat tiedot maksun suorittamiseksi. Jos kuitenkin korvauskäsittely viivästyy, täytyy hakijalle ilmoittaa viivästymisestä sekä siihen vaikuttaneista syistä. Lisäksi tälle summalle tulee maksaa viivästyskorkoa lain ja mahdollisten ehtojen määrittämän sopimuksen mukaan.

Päätöksestä valittaminen

Mikäli et ole tyytyväinen korvauspäätökseesi sen saadessasi, sinulla on mahdollisuus valittaa asiasta. Korvausmenettelyssä kannattaa yleensä ensimmäisenä ottaa yhteyttä korvauskäsittelijään tai kyseiseen organisaatioon, joka on tehnyt päätöksen. Toisinaan voi ilmetä, että korvaushakemuksessa on ilmennyt puutteita tai hakija on unohtanut merkitä seikkoja, jotka voivat kasvattaa korvauksen suuruutta.

Jos yhteisymmärrystä ei käsittelijän tai organisaation kanssa löydy, asiakas voi olla yhtiöstä riippuen seuraavassa vaiheessa yhteydessä asiakasvaltuutettuun, joka katsoo läpi muutoksenhakuilmoituksia. Jos hänestä ei ole apua, voi asiakas olla yhteydessä puhelimitse Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan, jonka tarkoituksena on auttaa kuluttajia tarjoamalla korvauksiin ja vakuutuksiin liittyvää konsultointia ilmaiseksi.

Mikäli kuluttajasta tuntuu vielä tässäkin vaiheessa siltä, että vakuutusyhtiön päätös ei ole oikeudenmukainen, voi vakuutusyhtiön muutokseen hakea apua Vakuutuslautakunnalta, yleiseltä tuomioistuimelta tai kuluttajariitalautakunnalta. Edellytyksenä on, että vakuutusyhtiön antamasta kirjallisesta korvauspäätöksestä on kulunut alle 3 vuotta.