Suomalaiset ovat vakuutuskansaa – vakuutuksia otetaan mielellään turvaamaan ennalta arvaamattomia tilanteita, joissa vakuutuskorvaukset voivat kattaa yllätyksenä tulleet kustannukset. Tällä tavalla voidaan turvata omaa selustaa, jottei tule suuria menoeriä, joita esimerkiksi talon palaminen tai autolle aiheutunut vahinko voisivat aiheuttaa. Tutustumme tarkemmin tässä artikkelissa vakuutuskäytäntöihin sekä Suomen yleisempiin vakuutuksiin.

Lakisääteiset vakuutukset

Vaikka yksityishenkilölle vakuutukset ovatkin pääsääntöisesti vapaaehtoisia, on asiassa yksi poikkeus. Moottoriajoneuvon omistajilla on oltava liikennevakuutus, joka korvaa mahdollisissa vahinkotilanteissa tapahtuneita henkilövahinkoja sekä syyttömän ajoneuvon korvauskuluja. Tämä on vakuutusyhtiöille iso osa liiketoimintaa, sillä pelkästään liikennevakuutuksen markkinat kattavat satoja miljoonia euroja ja kyseessä on Suomen yleisin vahinkovakuutustyyppi.

Yrityksellä, jonka palkkalistoilla on ulkopuolisia työntekijöitä, on sen sijaan monia lakisääteisiä vakuutuksia. Työeläkevakuutuksen tarkoituksena on turvata työskentelyajan ansioihin suhteutettu toimeentulo mahdollisen työkyvyttömyyden takia sekä vanhuutta varten.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on sen sijaan tilanteisiin, joissa työntekijä loukkaa itseään tapaturmaisesti joko töissä, työmatkalla tai muussa työhön liittyvässä asiassa. Tämä vakuutus kattaa myös mahdolliset ammattitautiin sairastumiset. Työntekijän ryhmähenkivakuutus on sen sijaan kuolemantapauksia varten ja siitä maksetaan kuolemantapauskorvaus lähiomaisille. Neljäs lakisääteinen maksu on työttömyysvakuutusmaksu, joka ohjautuu työttömyyskorvauksista vastaavalle Työttömyysvakuutusrahastolle.

Kotivakuutus

Kotivakuutus kuuluu niin ikään suosituimpien vakuutustyyppien joukkoon. Se turvaa tilanteissa, joissa kotona sattuu jotain ennalta arvaamatonta – esimerkiksi tulipalo, vesivahinko, varkaus tai muu itse aiheutettu tilanne, kuten silmälasien rikkoutuminen. Kotivakuutuksen voi nimestä huolimatta myös hankkia vapaa-ajan asunnolle yllättävien tilanteiden varalle.

Kotivakuutuksen laajuus riippuu myös asumismuodosta. Jos asukas asuu vuokralla tai on taloyhtiön osakkaana, edellytetään häneltä vakuutusta ainoastaan koti-irtaimistolle, koska taloyhtiön vakuutuksen piiriin kuuluvat loput. Sitä vastoin omakotitaloon sekä kesämökkiin kannattaa hankkia vakuutus, joka kattaa sekä itse rakennuksen, että irtaimiston.

Kotivakuutus pitää usein myös sisällään oikeusturvavakuutuksen, jonka tarkoitus on auttaa henkilöä mahdollisissa riitatilanteissa, jotka edellyttävät oikeusapua. Toinen yleinen kotivakuutukseen sisältyvä vakuutustyyppi on vastuuvakuutus, jonka tarkoituksena on kattaa vakuutuksenomistajan mahdollinen korvausvelvollisuus jollekin toiselle taholle.

Kotivakuutusta ottaessa on hyvä miettiä tarkkaan, minkä suuruisen omavastuun haluaa, sillä se vaikuttaa merkittävästi koko vakuutuksen hintaan. Toiset haluavat, että vakuutus kattaa kaiken aina älypuhelimen näytön korjaamisesta lähtien, kun taas jotkut toivovat sen korvaavaan ainoastaan suuremman vahingon sattuessa.

Sairaskuluvakuutus

Sairaskuluvakuutus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa vakuutuksenottaja sairastuu äkillisesti ja sairauden seurauksena hänen elämäntilanteensa muuttuu. Päämääränä on, että vakuutuksen ottanut henkilö on oikeutettu saamaan vakuutuskorvauksia, jos hän on sairastuessaan käyttänyt esimerkiksi yksityisen sektorin palvelua. Näin ollen lääkäriin meno ei jää lompakon paksuudesta kiinni, vaan sairastumistilanteessa voi hakea korvauksia vakuutusyhtiöltä.

Sairaskuluvakuutus myös takaa sen, että sairastuneella on mahdollisuus saada korvauksia lääkärin määräämistä lääkkeistä sekä tutkimus- ja hoitokuluista. Monissa vakuutusyhtiöissä on kuitenkin ehtona se, että sairauteen, joka on alkanut ennen vakuutuksen ottamista, ei saa korvausta. Tämä vakuutustyyppi onkin yleistynyt viimeisten vuosien aikana, sillä suomalaiset haluavat yhä enemmän turvaa mahdollisiin sairaustapauksiin.

Matkavakuutus

Matkavakuutus on erityisen suosittu paljon matkaavien henkilöiden keskuudessa. Se useimmiten kattaa myös matkat kotimaassa tietyin rajoituksin. Useimmiten ehtoihin on asetettu tietty kilometrimäärä, joka täytyy ylittyä kodista tai vapaa-ajan asunnosta mitattuna.

Matkavakuutuksen päämääränä on korvata mahdollisia sairastapauksia, joita matkan aikana on syntynyt esimerkiksi lääkäri- tai lääkekuluina. Useimmat niistä pitävät myös sisällään omaisille maksettavan kuolemantapauskorvauksen, jos vakuutuksenottaja menehtyy matkansa aikana.

Matkavakuutukseen sisältyy myös usein pienestä lisähinnasta saatava matkatavaravakuutus, jonka tarkoituksena on turvata vakuutuksenottajan omaisuutta. Näin ollen esimerkiksi varkaustilanteessa on mahdollista saada korvausta menetetystä esineestä tai jos esimerkiksi matkatavarat eivät saavu koskaan perille.