Lähivakuutus

Lähivakuutus-ryhmä tarjoaa kaikkia vakuutuspalveluja kaikkiaan 220 paikkakunnalla. Lähivakuutuksen asiakkaita ovat erityisesti kotitaloudet ja yksityiset ihmiset sekä maaseudulla että kaupungeissa.

Lähivakuutus-logoLähivakuutus on myös vakuutusyhdistysten valtakunnallinen jälleen- ja ensivakuutusyhtiö sekä palveluorganisaatio. Jälleenvakuutusjärjestelyillä taataan vakuutusyhdistysten rajaton korvauskyky. Jälleenvakuutuksen lisäksi Lähivakuutus harjoittaa vakuutusyhdistysten toimintaa täydentävää omaa ensivakuutuusliikettä myöntämällä lakisääteisiä liikenne- ja tapaturmavakuutuksia sekä vapaaehtoisia auto-, yksityistapaturma-, matka-, vastuu-, ym. vakuutuksia.

 

Henkivakuutukset ja vapaaehtoiset eläkevakuutukset

Henkivakuutukset
Ennalta arvaamattomat tapahtumat kuten tapaturma ja sairaus saattavat aiheuttaa työkyvyttömyyttä tai kuoleman ja katkaista normaalit työtulot. Lakisääteiset vakuutukset takaavat perusturvan, mutta se ei aina riitä perheen toimentuloon. Varsinkin perheen pääasiallisen elättäjän työtulojen puuttuminen horjuttaa usein perheen taloutta.

Taloudellisesti riskeihin voi varautua hankkimalla henkivakuutuksen. Henkivakuutus täydentää lakisääteisten ja pakollisten vakuutusten antamaa turvaa omien tarpeiden ja valintojen mukaan. Henkivakuutuksen avulla voi varmistaa riittävän toimentulon itselle ja perheelle.

Vapaaehtoiset eläkevakuutukset
Vapaaehtoinen eläkevakuutus täydentää lakisääteistä työeläketurvaa. Vapaaehtoisella eläkevakuutuksella voi nostaa eläketulojen määrää tai jäädä osa-aikaeläkkeelle tai eläkkeelle jo vaikkapa 60-vuotiaana.

Säästäminen ja sijoittaminen
Vakuutussäästäminen antaa pienellekin sijoitukselle ja säästölle hyvän tuoton. Se on turvallinen, tuottava ja joustava säästämisvaihtoehto. Säästövakuutuksella voit säästää oman taloudellisen tilanteesi mukaan. Säästövakuutuksiin liitetään yleensä kuolemanvaraturva, joka asiakkaan kuollessa palauttaa varat nimetyille edunsaajille.